Syötetyt arvot
Sivumäärä 0 sivua
Sivun leveys 0 mm
0 mm
  TULOS
Valitse kullakin yksiköllä painettava sivumäärä.   Taulukko kertoo montako sivua päällekkäin yhdelle painolevylle mahtuu. Sivuja rinnan ja sivumäärä riippuvat paperiradan leveydestä.
I-yksikkö   sivua
II-yksikkö   sivua
III-yksikkö   sivua
IV-yksikkö   sivua
V-yksikkö   sivua
VI-yksikkö   sivua

Yhteensä:

0 sivua
Sivuja päällekkäin Sivuja rinnan Sivuja/yksikkö