Tietolähteet ja rajaukset

Painotalon ekotasetiedot on kerätty Bookwellin omista tilastoista. Paperi- ja kartonkitehtaiden päästötiedot on myös saatu suoraan tehtailta. Puunkorjuutiedot ja paperinvalmistukseen käytettyjen kemikaalien tiedot ovat keskiarvoisia. Painotalon kemikaalien ja muiden materiaalien ekotasetiedot on saatu toimittajilta. Kuljetustiedot perustuvat painotalon käyttämien materiaalien kohdalla todellisiin ja muulloin keskimääräisiin kuljetusmatkoihin ja kulkuneuvoihin. Lisäksi on käytetty elinkaariarviointiin tarkoitettuja tietopankkeja (esim. KCL EcoData, Ecoinvent).

Koska laskurin tiedot perustuvat Bookwellin ja sen materiaalitoimittajien tietoihin, voi laskuria käyttää ainoastaan Bookwellin valmistamien kirjojen ympäristökuormituksen laskemiseen.

Laskurin tiedoissa ovat mukana seuraavat elinkaaren vaiheet:

  • Kuituraaka-aineen hankinta
  • Paperin valmistus (sis. käytettyjen massojen, kemikaalien ja energian tuotannot)
  • Muiden raaka-aineiden valmistus
  • Kirjan valmistus painotalossa
  • Energian tuotanto
  • Puun, kemikaalien, paperin, kartongin, ym. raaka-aineiden kuljetukset painotaloon
  • Kirjan pakkaus ja kuljetus asiakkaalle

Laskurissa tulokset on yhdistelty ja raportoitu seuraavasti:

Sisus

Sisältää puunkorjuun, sisuspaperien valmistuksen ja kuljetuksen painotaloon, paperin painatuksen sekä painotalossa käytetyn sähkön ja lämmön tuotannon, painatuskemikaalien valmistuksen ja kuljetukset painotaloon.

Kansi

Sisältää kansimateriaalien (kartonki, pahvi) valmistuksen ja kuljetukset painotaloon, kannen painatuksen ja erikoisefektien valmistamisen, suojapäällisen ja ylivetomateriaalin valmistamisen ja kuljetukset, kirjan sidontaan liittyvien materiaalien käytön ja sähkönkulutuksen sekä kannen ja kirjablokin välipakkauksen ja kuljetukset.

Pakkaus

Sisältää kirjojen pakkaukseen käytettävien materiaalien valmistuksen ja valmiiden kirjojen pakkaamisen painotalossa.

Kuljetus

Sisältää valmiin tuotteen loppukuljetuksen painotalosta asiakkaan valitsemaan kohteeseen rekalla ja/tai laivalla. Huom! Muut kirjan elinkaareen liittyvät kuljetukset on huomioitu kohdissa sisus, kansi ja pakkaus.