Vertailu autoiluun

Koska päästöjen suuruusluokkaa voi olla vaikeaa hahmottaa, kirjan valmistuksesta syntyvää hiilijalanjälkeä on verrattu laskurissa havainnollisuuden vuoksi vähäpäästöisen henkilöauton hiilidioksidipäästöihin. Laskuri kertoo, kuinka monta kilometriä voisit ajaa, jotta kirjanvalmistuksen ja autoilun hiilijalanjälki olisi samansuuruinen. Vertailuauton CO2-päästöiksi on valittu EU:n tavoite vuodelle 2012, joka on 120g/km. Nykyisin keskimääräinen hiilidioksidipäästö henkilöautoilla on n. 160g/km. EU:n ”Euro-5 standardi” henkilöautoille edellyttää muiden ilmapäästöjen olevan enintään seuraavat vuonna 2012:

Dieselautojen päästöt:

  • hiilimonoksidi: 500 mg/km,
  • hiukkaset: 5 mg/km (80 prosenttia vähemmän päästöjä kuin Euro 4 -standardissa),
  • typpioksidit (NOX): 180 mg/km (yli 20 prosenttia vähemmän päästöjä kuin Euro 4 -standardissa),
  • hiilivetyjen ja typpioksidien päästöt yhteensä: 230 mg/km.

Bensiini-, maakaasu- tai nestekaasuautojen päästöt:

  • hiilimonoksidi: 1 000 mg/km,
  • ei-metaaniset hiilivedyt: 68 mg/km,
  • kaikki hiilivedyt: 100 mg/km,
  • typpioksidit (NOx): 60 mg/km (25 prosenttia vähemmän päästöjä kuin Euro 4 -standardissa),
  • hiukkaset (ainoastaan bensiiniautot, joissa on laihan polttoaineseoksen suoraruiskutus): 5 mg/km (uusi päästöraja, jota ei ole Euro 4 -standardissa).

CO2 päästöoletus (KCL:n mukaan): 150g/km
Huom: keskimääräinen Euroopan kaikkien autojen CO2-päästö on 160g vuonna 2009, tavoite vuodelle 2012 olisi 120 tai 130g!

Lähteet:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/interactions_industry_policies/l28186_fi.htm