Ympäristö

Bookwell pyrkii toimimaan ympäristömyötäisesti kiinnittämällä huomiota arjen toimintamalleihin.

Huomioimme ympäristönäkökohdat liiketoiminnassamme ja päätöksenteossa, kannamme vastuun ympäristöstämme ja olemme selvillä toimintamme ympäristövaikutuksista. Toteutamme kestävän kehityksen mukaista toimintaa käyttämällä vastuullisesti luonnonvaroja sekä ehkäisemällä ympäristön vahingoittumista.

Bookwell kehittää toimintaansa ottamalla huomioon asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan odotukset sekä ympäristölainsäädännön asettamat vaatimukset. Noudatamme toiminnassamme voimassaolevaa kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, säädöksiä ja määräyksiä.

Ympäristöasioista on vastuussa Bookwellin johtoryhmä, joka ohjaa toimintoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.  Seuraamme ympäristötavoitteiden toteutumista säännöllisesti, sillä tavoitteiden toteutuminen tehostaa toimintoja ja tuo taloudellisia säästöjä. Olennaista on myös ympäristöasioihin liittyvä tiedotus ja koulutus.