Ympäristöohjelman päämäärät ja tavoitteet

Ympäristöasioiden hallintaohjelma on Bookwellin luoma ohjelma ympäristöasioiden parantamiseksi. Ohjelma sisältää selkeät tavoitteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet perustuvat Bookwellin ympäristöpolitiikan lisäksi ympäristöasioiden nykytilan kartoitukseen, sekä tunnistettuihin ympäristönäkökohtiin ja -vaikutuksiin. Tavoitteet ovat strategisia ja pitkä-aikaisia linjauksia, jotka integroidaan kaikkeen Bookwellin toimintaan.